Повернутись назад

Запаси та прогнозні ресурси традиційних та нетрадиційних вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України та окремо в Харківській та Донецькій областях

Відносно перспектив відкриття родовищ та збільшення видобутку нафти й газу-конденсату, головним пріоритетним регіоном в Україні залишається Східний регіон. Тут зосереджена більша частка родовищ – в межах Дніпровсько-Донецької западини. На даний час їх кількість складає 214 (на території України зареєстровано близько 350 відкритих родовищ). На долю ПАТ “Укргазвидобування” та ВАТ “Укрнафта” припадає майже 86% річного сумарного видобутку природного газу в Україні.

Приблизно така ж картина спостерігається й у Східному регіоні. Тому в наших прогнозних оцінках можна спиратись на інформацію, яка безпосередньо стосується цих компаній.

Перспективні ресурси вуглеводнів нетрадиційного типу в Східному нафтогазоносному регіоні України

За даними академіка НАН України О.Ю. Лукіна, газонасичені слабопроникні породи мають широке розповсюдження в осадовому чохлі в межах Дніпровсько-Донецької западини (рис.8). Ще нерозвідані ресурси природного газу, пов’язаного з ущільненими гірськими породами, можуть в перспективі скласти головну частку приросту запасів вуглеводнів в регіоні. Водночас науковці Київського національного університету ім. Т.Шевченка оцінили ресурси газу щільних порід в Україні в 4-6 трлн.куб.м, у т.ч. в Східному регіоні – 3-4 трлн.куб.м, Західному – 1-2 трлн.куб.м. [16].

Надійна та достовірна оцінка ресурсів метану вугільних родовищ ускладнюється різноманітними умовами його знаходження, а також недостатнім вивченням. Кількісні оцінки ресурсів метану вугільних родовищ в Україні коливаються від 1,8 до 12 трлн.куб.м.[16]. Щодо скупчень сланцевого газу, то в Східному нафтогазоносному регіоні немає відповідних геологічних умов для формування скупчень промислового значення на невеликих глибинах. Науковці оцінили потенційні ресурси сланцевого газу в Східному регіоні України в межах від 5,6-10-12 трлн.куб.м. [16].

Команда “Петроплай Рісерч і Консалтинг” схильна до твердження, згідно з чим основні перспективи пошуків скупчень сланцевого газу промислового значення асоціюються з рудівськими шарами (верствами). Адміністративне розташування - Полтавська область. Оцінені ресурси сланцевого газу в межах економічно доцільної ділянки рудівських шарів в 373-744 млрд.куб.м, з яких 107-213 млрд.куб.м. є технічно видобувними і зосереджені на глибинах більше 4 тисяч метрів.

Запаси та прогнозні ресурси вуглеводнів в межах Харківської області

За офіційними даними на території Харківської області на державному балансі корисних копалин близько 62 родовищ з балансовими запасами природного газу. Це приблизно 16% розвіданих запасів вуглеводнів. На рис. 10 наведено схему розміщення родовищ вуглеводнів по окремих територіях Харківської області. На основі даних “Карти фонду структур Східного нафтогазоносного регіону України станом на 01.01.2011р.” нами виконано розрахунок ресурсного потенціалу ВВ в межах Харківської області - нерозвіданих видобувних ресурсів (категорія С3 + Д) 650 млн. т ум.п. (рис. 9). Згідно з чим існують всі передумови розширювати на території області пошуково-розвідувальні роботи з метою суттєвого нарощування підготовленої ресурсної бази природного газу, конденсату і нафти [1].

Завдяки особливостям геологічної будови в межах Харківського сегменту Дніпровсько-Донецької западини існує аномально висока інтенсивність газонакопичення. У його надрах зосереджено половину сумарних запасів газу Східного регіону та 35% нерозвіданих ресурсів Східного регіону України [17].

Прогнозні ресурси вуглеводнів в межах Донецької області

На основі даних “Карти фонду структур Східного нафтогазоносного регіону України станом На 01.01.2011р.” (рис.9) було виконано розрахунок ресурсного потенціалу в межах Донецької області - нерозвіданих видобувних ресурсів 120 млн. т ум.п. Щодо підтвердженої газоносністі, то сьогодні вона виявлена тільки на Дробишівському газоконденсатному родовищі. На території Донецької області виявлено низку перспективних структур (об’єктів), з якими пов’язують відкриття родовищ природного газу. На рисунку 10 наведено місця розміщення цих структур в межах Дніпровсько-Донецького авлакогену.

Деякі Ділянки в межах Донецької області оцінені як перспективні – Слов`янська, Торська, Артемівська, Костянтинівська, Нікольська площі. Прогнозні ресурси цих перспективних площ оцінені в 29,78 млрд.куб.м природнього газу та 180,8 тис.т. конденсату [7].

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що за умови сприятливих соціально-політичних та економічних факторів на тривалий період розвитку регіону є значні перспективи нарощування розвіданих запасів вуглеводневої сировини, в першу чергу природного газу (рис.22).

Імовірні сценарії розвитку нафтогазової промисловості в межах Харківської та Донецької областей та відповідний прогноз водовикористання Читати >
Запаси та прогнозні ресурси традиційних та нетрадиційних вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України та окремо в Харківській и Донецькій областях
Тенденції нафтогазовидобувної промисловості Східного нафтогазоносного регіону України Читати >
Прогнози водовикористування Читати >
Водовикористання при бурінні та ГРП, очищення та повторне використання води Читати >
Перелік наукових статей написаних в рамках проекту Читати >
Ознайомитись з повною версією досліджень