Повернутись назад

Тенденції нафтогазовидобувної промисловості Східного регіону України

Починаючи з 2007 року обсяги видобування нафти та газу почали зменшуватися через наростаюче виснаження основних родовищ України.

Відкриттю нових родовищ в регіоні досліджень на даний час перешкоджає стрімке скорочення геологорозвідувальних робіт і в першу чергу – пошукового буріння. В цілому, аналіз ситуації, що склалась в Україні із видобутком та приростом запасів вуглеводнів, показав, що визначальною особливістю запасів нафти і газу в Україні є приналежність їх основних обсягів до найнижчої промислової категорії С1, прогнози щодо якої характеризуються найнижчою надійністю та низьким рівнем підтверджування в процесі розробки родовищ.

Однією з головних причин зниження видобутку нафти і газу є недостатня сировинна база, розвитку якої в останні роки приділялося дуже мало уваги. Тому різко знижувалися і прирости запасів. Практика і досвід показують, що для забезпечення стабілізації видобутку нафти і газу щорічний приріст запасів повинен в 2-3 рази перевищувати рівень видобутку. На жаль, в Україні цього не відбувалося.

Можна виділити наступні основні причини зниження видобутку вуглеводнів в Україні:

  1. Різке скорочення, особливо за останнє десятиліття, обсягів пошуково-розвідувальних робіт. Тому в Україні за останні 15 років не відкрито не лише великих родовищ, а й навіть із середніми запасами (понад 10 млн.т). Нові родовища, відкриті за останні роки, мають незначні запаси і в основному низькі дебіти свердловин; мала кількість пробурених свердловин не може істотно вплинути на загальні обсяги видобутку.
  2. Виснаження запасів більшості родовищ, і насамперед основних, внаслідок тривалої їх експлуатації – від 20-30 років і більше. Запаси основних родовищ виснажені на 85-95%.
  3. Зменшення обсягів і зниження ефективності експлуатаційного буріння.
  4. Низька надійність сировинної бази. Основні промислові запаси нафти - це найнижча промислова категорія С1, надійність прогнозів щодо якої може досягати 30-50%. За останні 15 років в промислове освоєння нові родовища передаються виключно із запасами категорії С1.
  5. Списання, поряд із приростом, запасів, які не підтвердилися в процесі тривалої промислової розробки.
  6. Постійне погіршення структури запасів (на протязі багатьох десятків років у першу чергу добувалися ті, доступ до яких був більш легким).

Приріст запасів вуглеводнів може бути забезпечений шляхом: Відкриття нових родовищ в результаті буріння пошукових свердловин на вже підготовлених об’єктах.

Відкриття нових, або розширення границь покладів нафти й газу на відомих родовищах – за результатами буріння пошуково-розвідувальних і пошукових свердловин.

Надалі – за результатами проведення ГРР та пошукового буріння свердловин на територіях, перспективи яких оцінені ресурсною базою за категоріями С3 + Д. Для довготривалого прогнозу проведення пошуково-розвідувального буріння на території Харківської та Донецької областей слід провести окремі прогнозні розрахунки за вказаними трьома пунктами.

На рис. 15 наведено розподіл нових відкритих родовищ в межах Харківської області. За останні 13 років, родовища з найбільшими запасами були відкриті на глибинах 1900 – 4300 м. В майбутньому слід очікувати виявлення подібних за запасами родовищ на більших глибинах, а також — при зосередженні пошукового буріння в південній частині області. Якщо розглядати перспективи Донецької області, то тут можна очікувати виявлення перспективних об’єктів глибше 4000 – 5000 м [6].

Аналіз даних дозволив зробити висновки щодо ефективності геологорозвідувальних робіт, об’ємів підготовлених ресурсів та встановити середні значення розмірів об’єктів за їх потенційними ресурсами вуглеводнів.

Успішність виявлення нових родовищ і покладів вуглеводнів доволі висока (рис.18). В середньому по структурах, по яких проводиться пошукове або розвідувальне буріння, виявляються 1,13 нових родовищ або покладів. Наведені дані були використані при розрахунках довгострокового прогнозу пошукового та розвідувального буріння на території Харківської області.

Імовірні сценарії розвитку нафтогазової промисловості в межах Харківської та Донецької областей та відповідний прогноз водовикористання Читати >
Запаси та прогнозні ресурси традиційних та нетрадиційних вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України та окремо в Харківській и Донецькій областях Читати >
Тенденції нафтогазовидобувної промисловості Східного нафтогазоносного регіону України
Прогнози водовикористування Читати >
Водовикористання при бурінні та ГРП, очищення та повторне використання води Читати >
Перелік наукових статей написаних в рамках проекту Читати >
Ознайомитись з повною версією досліджень