Геологічні особливості покладів метану вугільних пластів

Метан вугільних пластів – це природний газ, що міститься у вугільних родовищах, видобуток якого не супроводжується видобутком вугілля.

Метан у вугіллі знаходиться в сорбованому на поверхні вугільних частинок стані, у розчиненій вугільній речовині, а також у вільних і закритих каналах і порах. Середній вміст метану у вугільних пластах залежить від марки вугілля. Середні значення природної метаноносності вугілля при переході від газового вугілля до антрацитів зростають від 8–10 до 30–40, а в суперантрацитах різко знижуються до мінімальних значень – 0,3–0,5 м3/т сухої беззольної маси.

Вміст газу у вугіллі залежить від глибини залягання пластів, ступеня метаморфізму вугілля, умов залягання (структури) та багатьох інших чинників.

Метан має потенціал глобального потепління рівний 21 та значно сприяє посиленню парникового ефекту. Крім того, його можливість утворювати вибухонебезпечну суміш з киснем є досить небезпечним явищем. Таким чином, проблема дегазації вугільних пластів має три аспекти: видобування метану як енергоносія, зниження викидів метану в атмосферу та забезпечення безпеки проведення гірничих робіт.

Як самостійний енергетичний ресурс, метан вугільних пластів почав розглядатися з 70-х років минулого століття. Світові запаси метану вугільних пластів більші за запаси традиційного природного газу та оцінюються в 260 трлн куб. м. Найбільші ресурси зосереджені в Китаї, Росії, Австралії, ЮАР, Індії, Польщі, Германії, Великобританії та Україні.

Найбільшого успіху у видобутку метану вугільних пластів досягли США. Основна частина газу, що видобувається на вугільних родовищах США, отримується за рахунок застосування методів інтенсифікації припливу газу в свердловини, зокрема методу гідророзриву пластів.

Головні ресурси метану вугільних родовищ України зосереджені в Донецькому та Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах. Загальні прогнозні ресурси метану, що міститься у вугільних родовищах, в Україні складають 12-13 трильйонів метрів кубічних, з яких 3-3,5 трильйонів метрів кубічних складають видобувні ресурси метану вугільних пластів.