Споживання води для видобутку сланцевого газу на Олеській площі

При видобуванні сланцевого газу використовується великі обсяги води для проведення гідророзриву пласта. Обсяги споживання води для буріння і проведення гідророзриву залежать від глибини свердловин та протяжності горизонтальних ділянок, кількості стадій гідравлічного розриву пласта, геологічних умов тощо.

Досвід США демонструє, що для однієї свердловини на етапі буріння може бути використано від кількох сотень до кількох тисяч метрів кубічних води, а для проведення гідророзриву на одній свердловині – від 3 тисяч до 34 тисяч метрів кубічних води. Обсяги споживання води для проведення гідророзриву різняться на різних свердловинах і на різних родовищах, але найтиповішим є споживання в межах 10-20 тисяч метрів кубічних води на одну свердловину.

Читайте: Споживання води при видобуванні сланцевого газу

Для оцінки потенційного обсягу споживання води при видобуванні сланцевого газу на Олеській ділянці було використано усереднені дані споживання 1000 метрів води на етапі буріння і 15 000 метрів води на етапі проведення гідророзриву пласта для кожної свердловини. Кількість свердловин відповідає прогнозу, який використовувався для оцінки обсягів видобування сланцевого газу на Олеській площі.

  • в 2015 році буде пробурена перша свердловина, а в наступні 3 роки буде буритися 4 свердловини на рік; загальна кількість свердловин на кінець 5 року геологорозвідувальних робіт досягне 13;
  • в 2019 році розпочнеться етап пілотної та промислової розробки із інтенсивним бурінням свердловин, кількість яких на першому етапі щороку зростатиме вдвічі: 8 нових свердловин в 2019 році, 16 – в 2020 році, 32 – в 2021, 64 – в 2022 році та 128 в 2023 та подальших роках.

Загальний обсяг споживання води для видобування сланцевого газу Олеській ділянці при бурінні 128 свердловин на рік досягне близько 2 мільйонів метрів кубічних на рік.

Споживання води для видобування сланцевого газу на Олеській ділянці, метрів кубічних

Споживання води для видобування сланцевого газу на Олеській ділянці, метрів кубічних

Потреба у воді для видобування сланцевого газу складе 0,58% від загального забору водних ресурсів з природних водних об’єктів у Львівській та Івано-Франківській областях станом на 2011 рік.

Частка потреби води для видобування сланцевого газу в загальному заборі водних ресурсів з природних об'єктів у Львівській та Івано-Франківській областях

Зауважимо, що на етапі геолого-розвідувальних робіт на території Олеської площі потреба у воді на практиці може бути меншою, що підтверджується досвідом Польщі. На сайті ngsfacts.org представлена інформація про обсяги споживання води для проведення гідророзриву на 10 свердловинах у Польщі. Умовно польські свердловини можна розділити на три групи: в першій групі з 4 свердловин обсяги споживання води коливаються в межах 250-594 метрів кубічних, в другій групі з 5 свердловин – в межах 1248-4186 метрів кубічних, а третя група містить найбільш успішну на сьогодні польску свердловину ŁEBIEŃ LE-2H, де було використано 17 571 метрів кубічних води.

Нагадаємо, що в Україні при проведені гідророзриву пласта на свердловині Руденківська-103 було використано 4 600 метрів кубічних води.

  • Стуликов Артур

    Без порушення охоронних зон водозаборів на Олеській ділянці видобувати сланцевий газ не має можливості. Шеврон свідомо намагається порушити природоохоронне законодавство Украиїни про охорону водних ресурсів, аби виконати збиткову для України угоду.