Забруднення води метаном: контроль, наслідки та очищення

З огляду на те, що найбільше випадків забруднення підземних вод внаслідок видобування сланцевого газу пов’язують із підвищеною концентрацією метану, проект “Сланцевий газ в Україні” звернувся до експерта з питань якості води, Захара Малецького, аби прояснити ризики забруднення питної води метаном та шляхи їх мінімізації.

Захар МалецькийЗахар Малецький – координатор моніторингового проекту Всеукраїнської громадської організації «Українське водне товариство «WaterNet», кандидат технічних наук.

 Чи нормується в Україні вміст метану в питній воді?

На сьогоднішній день якість питної води в Україні нормується Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими Міністерством охорони здоров‘я України. Даний нормативний документ не містить гранично допустимої концентрації метану в питній воді. Проте це не є якоюсь надзвичайною ситуацією. Для порівняння, у рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров‘я або в Федеральних нормативах США з якості питної води такий показник також відсутній.

Які ризики для здоров‘я людини несе вживання води з підвищеним вмістом метану?

За даними досліджень Всесвітньої організації охорони здоров‘я та Агенції з охорони навколишнього середовища США, вживання людиною води, що містить метан, не призводить до гострих або хронічних наслідків для здоров‘я. З цим фактом, зокрема, пов‘язана відсутність нормативу на вміст метану у питній води. Виключення складають випадки, коли метан є продуктом життєдіяльності мікроорганізмів і ознакою мікробіологічного забруднення води.

Які технології можна використовувати для очищення води від метану? Наскільки дорогі такі технології?

Технології, що застосовуються сьогодні для очищення води від метану, достатньо прості та гуртуються на добре відомому способі кондиціонування води – аерації. Процес аерації передбачає тісний контакт повітря з водою та може бути реалізований в безнапорному, напорному або інжекційному режимі. Аерація дозволяє видалити з води не тільки метан, але й інші розчинені гази, що можуть погіршувати органолептичні властивості води.

Власникам артезіанських свердловин, в яких спостерігається підвищений вміст метану (>28 мг/л), слід застосовувати досить прості технічні рішення для вентилювання свердловини. При вмісті метану

При порівняно невисокому вмісті метану у воді, необхідності в організації примусової аерації взагалі може не бути. Метан досить швидко випаровується з води, тому може вистачити звичайного відстоювання.

Чи достатньою є інструментальна база контролюючих органів для відстеження вмісту метану у питній воді? Куди можна звернутися мешканцям районів, де видобувається природний газ, для перевірки своєї води на вміст метану?

На це питання точну відповідь може дати Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Наскільки мені відомо, більшість санітарно-епідеміологічних станцій не мають технічних засобів для виконання таких аналізів (газових хроматографів), але зараз Держсанслужба проходить реформування і, можливо, ситуація зміниться.