Експерти закликають удосконалити дозвільні процедури у сфері охорони довкілля

Дефіцит природного газу вимагає негайного удосконалення державних дозвільних процедур в частині охорони довкілля в рамках проектів з розвідки та видобування вуглеводнів. В першу чергу мова йде про впорядкування порядку отримання дозвільних документів в області водокористування, поводження з відходами, а також щодо викидів в атмосферне повітря та здійснення державної екологічної експертизи. По-друге, треба узгодити підзаконні акти, в т.ч. низку постанов Кабінету Міністрів України та положення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо порядку та термінів отримання зазначених дозвільних документів. З рештою, доцільні зміни регуляторних актів в частині ефективного інформування громадськості щодо впливу проектів з розвідки і видобування вуглеводнів з нетрадиційних джерел на довкілля.

16 грудня в м. Харків та 18 грудня в м. Київ в рамках проекту «Український інститут газу нетрадиційних джерел» , що реалізується компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» спільно з Британською Радою (Україна), пройшли семінари, присвячені питанням удосконалення регуляторних процедур щодо розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині захисту довкілля та екологічного моніторингу.

Семінар в м. Харків

Семінар в Харкові

Під час семінарів були презентовані звіти, підготовлені в рамках проекту:

«Прийняття окремих регуляторних актів в нещодавньому минулому призвело до розбалансування процедури отримання спеціальних дозволів на водокористування та на поводження з відходами, що часто ускладнює на місцях отримання таких дозвільних документів надрокористувачами, гальмуючи, таким чином, реалізацію проектів з видобутку вуглеводнів. Дозвільні органи на місцях просто вимагають негайних дій в цьому напрямку з боку Мінприроди, Держгеослужби та Кабінету Міністрів України», – стверджує пані Анжеліка Штукатурова, старший юрист міжнародної юридичної компанії Dentons.

Під час семінарів були представлені результати аналізу законодавства Британської Колумбії (Канада), Великобританії та Польщі в частині регуляторних та дозвільних практик для проектів з видобутку нетрадиційних вуглеводнів.

Експерти відзначили критичну важливість удосконалення процедур отримання дозвільних документів в частині охорони довкілля щодо пришвидшення їх отримання (наразі така процедура може тривати роками).

«Доцільно узгодити положення низки підзаконних актів з положеннями закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині термінів видачі таких документів, уможливити електронний обіг поданих документів між різними державними органами, в т.ч. із застосуванням дозвільних центрів на місцях як «єдиного вікна», сприяти інституційному посиленню дозвільних органів – Департаментів екології і природних ресурсів в обласних центрах», – стверджує Кирило Томляк, директор ТОВ «КТ-Енергія», що здійснює консультування в області енергетики та нетрадиційних джерел енергії. «Напрацьовані нами пропозиції будуть обговорюватись з державними органами та бізнес спільнотою вже в найближчий час, з можливою підготовкою конкретних змін до законодавства вже в найближчому майбутньому, зазначає Томляк.

Зміни регуляторних практик повинні також стосуватися підвищення прозорості інформації про проекти з видобутку нетрадиційного природного газу. Пропонується запровадити вимогу відкритої публікації онлайн документації про оцінку впливу проектів на навколишнє природне середовище, екологічних дозволів, відстеження базового стану довкілля, а також дані про речовини, які використовуються для гідравлічного розриву пласта.

«Розширення прозорості інформації в частині впливу на довкілля повністю відповідає кращим світовим практикам і створить основу для ефективного діалогу між громадськістю, державними органами та видобувними компаніями щодо перспектив видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні», – коментує пропозиції Микола Шлапак, консультант проекту «Нетрадиційний газ в Україні».