У Харкові обговорили проблеми питного водопостачання

Забезпечення населення Харківської області та інших регіонів України питною водою для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно плідно обговорювати.

Про це говорили провідні експерти України у галузі екології, водопостачання та управління водними ресурсами під час роботи ІІ-го регіонального семінару «Науково обґрунтовані рекомендації з організації басейнового принципу управління водними ресурсами поверхневих джерел питного водопостачання Харківської області», що був проведений 21 травня 2015 р. у м. Харків на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

IMG_20150521_151538

Захід відбувся в рамках проекту громадської організації «НОВА Енергія» «Розробка та поширення науково обґрунтованих рекомендацій з організації басейнового принципу управління водними ресурсами поверхневих джерел питного водопостачання Харківської області», що реалізується спільно з Освітнім центром «Мегаполіс» Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова за підтримки програми «Український інститут газу нетрадиційних джерел».

Третьяков Олег Вальтерович, керівник проекту, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова підкреслив, що метою проекту є підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання регіону за рахунок розробки, впровадження та поширення науково обґрунтованих рекомендацій з басейнових принципів управління поверхневих джерел водопостачання задля надійного забезпечення якості питної води.

За словами доктора технічних наук, професора, директора Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету України Запорожця Олександра Івановича, питне водопостачання країни майже на 80 % забезпечується за рахунок поверхневих вод. Якість води у поверхневих водних об’єктах є вирішальним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення. Потенційні запаси поверхневих вод України становлять близько 209,3 км куб. на рік, з яких лише 25 % формуються в межах держави. Водночас більшість басейнів річок можна віднести до забруднених та дуже забруднених. Крім того, питомі норми водоспоживання перевищують аналогічні показники розвинутих країн у 1,5-3 рази і становлять понад 300 літрів за добу на одну особу, втрати в системах водопостачання сягають 30-40 %, а в деяких регіонах перевищують 50 %.

Сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні роки. Відсутність басейнового принципу контролю, управління і відповідальності за стан поверхневих джерел питного водопостачання, призводить до того, що частіше за все основні забруднюючі об’єкти промисловості, які обумовлюють незадовільний стан поверхневого джерела питної води, розташовані на територіях одних регіонів, а виготовлення і споживання питної води з цього джерела відбувається у інших регіонах.

На семінарі також обговорюватись результати дослідження стану води поверхневих джерел, зокрема Червонооскільського водосховища та р. Сіверський Донець, основними споживачами яких для виробництва питної води є Донецька та Харківська області; підготовленої питної води артезіанських свердловин; стічних вод, що пройшли всі стадії станцій очистки.

За даними хімічної лабораторії Червонооскільського водосховища, яка забезпечує спостереження якості води р. Сіверський Донець вище і нижче м. Ізюм, склад річкової води поступово і постійно погіршується за цілою низкою показників. Так за показниками вміст солей жорсткості та вміст сульфатів спостерігається стала тенденція зростання по середньорічним показникам. Аналогічна тенденція спостерігається і для вмісту фосфатів. Аналізом проб контрольного забору води р. Сіверський Донець вище і нижче м. Ізюм, який виконувався Науково-дослідним центром водопостачання та якості води ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, була підтверджена така тенденція.

Провідними експертами з водопостачання та водопідготовки були представлені проблеми питного водопостачання та рекомендації для подальшого залучення соціальних інвестицій у модернізацію систем водопідготовки та водоочистки споруд побутово-промислових стоків міста Ізюм із забезпеченням відповідності якості питної води вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10. Досить обґрунтовані рекомендації були презентовані Сіверсько-Донецькому басейновому управлінню водними ресурсами та зроблений висновок, що Управління не належним чином виконує свої функції.

Семинар_87

Крім того, за заході у простій, зрозумілій та доступній формі доповідачі розказали, яким чином споживачі можуть перевірити стан питної води та покращити її якість у побутових умовах. Експерти зазначають, що воду відмінної якості у побутових умовах можна отримати здійснюючи очистку води за допомогою зворотньоосмотичних п’ятиступеневих фільтрів.

За матеріалами сайту організації “Нова Енергія“.