Екологічний моніторинг на свердловині Біляївська-400

Компанія «Шелл» оголосила про завершення проведення моніторингу екологічних показників на етапі буріння на майданчику свердловини «Біляївська-400» (перша свердловина в рамках спільної діяльності з ДК «Укргазвидобування»). Дослідження впливу на довкілля проводилося відповідно до плану моніторингу, погодженого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища і Державною санітарно-епідеміологічною службою.

Моніторинг забруднення атмосферного повітря

В частині моніторингу забруднення атмосферного повітря проводиться вимірювання рівнів викидів від стаціонарних джерел забруднення:  дизель-генератора Caterpillar 3512 потужністю 1,5 МВт для приводу бурового верстату, 3 дизель-генераторів потужністю 0,4 МВт для аварійного електрозабезпечення побутових приміщень та приводу бурового верстату та двох дизельних електростанцій потужністю 150 кВт для електрозабезпечення побутових приміщень.

Проводився контроль таких джерел забруднення: оксид вуглецю, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, акролеїн та речовини у вигляді суспензії. Відповідно до протоколів вимірювань та звітів за результатами їх аналізу, у всіх відібраних пробах перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено. Вимірювання проводилися атестованою вимірювальною лабораторією ТОВ «УкрНДІкомунпроект».

Додатково компанією Шелл проводиться контроль якості атмосферного повітря на межі житлової забудови в селі Веселе, результати якого відбиті в таблиці нижче.

Моніторинг стану атмосферного повітря

Моніторинг стану атмосферного повітря

Відзначимо, що в протоколах моніторингу забруднення атмосферного повітря на буровому майданчику та на межі житлової забудови не міститься інформації про оцінку концентрації метану в повітрі. Водночас, фахівці компанії Шелл пояснюють, що моніторинг концентрації метану на території бурового майданчика проводиться постійно за допомогою стаціонарних газоаналізаторів в тих місцях, де існує найбільша імовірність його прояву. В деяких випадках співробітники бурової використовують переносні газоаналізатори, коли є необхідність знаходитись у закритих приміщеннях та спорудах, де можуть бути виділення метану. Зазначений моніторинг проводиться на всіх етапах життєвого циклу свердловини. Нагадаємо, що витоки метану при бурінні свердловини, проведенні інтенсифікації та видобуванні природного газу є суттєвим аспектом впливу на довкілля – за різними дослідженнями витоки метану в США складають від 0,4% до 9% всього видобутого природного газу.

Моніторинг якості водних ресурсів

Моніторинг якості водних ресурсів здійснюється шляхом аналізу проб води з двох свердловин глибиною 130 метрів, вода з яких використовується для технічних потреб в процесі буріння свердловини. Показники, які підлягають моніторингу та їх значення наведені в таблиці нижче. Дослідження якості води здійснює Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України.

Моніторинг якості води

Моніторинг якості води

Додатково здійснюється аналіз води на вміст вірусів та санітарно-мікробіологічне дослідження води.

Інформація про результати вимірювання вмісту метану та етану у підземних водах у протоколах Харківського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України відсутня. Проте компанія Шелл додатково надала результати аналізу проб води на вміст вуглеводнів, які здійснювалися у жовтні 2012 року британською компанією Chemex. Відповідно до результатів аналізу вміст метану в пробах складав 0,001 мг/л або менше, а вміcт етану та пропану – менше 0,001 мг/л.

Облік кількості використаних водних ресурсів і перевірка лічильників води проводиться на ділянці постійно, а дані фіксуються у відповідних журналах обліку.

Моніторинг якості ґрунтів

Моніторинг якості ґрунтів здійснюється на межі санітарно захисної зони та на межі житлової забудови найближчого населеного пункту – села Веселе. Моніторингу підлягає вологість ґрунтів, вміст важких металів (свинець, мідь, цинк, кадмій), органічних сполук (толуол, бензол, ксилоли), хлоридів та нафтопродуктів. Для аналізу відбирається верхній шар ґрунту на глибині до 5 см. Дослідження якості ґрунтів здійснює Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України.

Моніторинг інших показників

Крім того, проводиться моніторинг рівнів шумового навантаження та вібрації. Максимальний рівень шуму на межі житлової забудови складає 61 дБА, а еквівалентний рівень шуму – 55 дБА. Показники рівнів шуму та вібрації не перевищують гранично допустимі нормативи.

Буровий шлам і відпрацьований буровий розчин перевіряє сертифікована лабораторія «Наукового центру превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім. Академіка Л. І. Медведя МОЗ України». Фахівці лабораторії роблять висновки про клас небезпеки відходів перед їх утилізацією.

Наступний етап екологічного моніторингу запланований на стадії проведення інтенсифікації свердловини.