Використання земельних ділянок при видобуванні нетрадиційного газу

Видобування нетрадиційних вуглеводнів передбачає суттєвий вплив на природні ландшафти і екосистеми через використання земельних майданчиків для будівництва свердловин і розміщення обладнання для буріння та проведення гідророзриву.

Для будівництва одного бурового майданчика використовується земельна ділянка площею від 1 до 3 гектарів. З одного такого майданчика, зазвичай, буриться від 1 до 8 свердловин, хоча інколи кількість свердловин може сягати і кількох десятків.

За даними дослідження “Фрекінг мовою цифр”, кількість свердловин на один майданчик в більшості випадків складає 1 свердловину на майданчик у штатах Арканзас, Північна Дакота та 2 свердловини на майданчик у штатах Колорадо, Пенсильванія, Техас тощо.

Кількість та розміри земельних ділянок, які використовуються для буріння свердловин на нетрадиційний газ, залежать від геологічних особливостей родовища та технології, яка використовується для видобування.

Кількість свердловин з одного майданчика і щільність майданчиків для буріння різняться при видобутку сланцевого газу та газу ущільнених пісковиків.

Сланцевий газ видобувається за допомогою горизонтальних свердловин. Вертикальні свердловини, досягаючи сланцевих порід, змінюють свій напрямок та переходять у горизонтальні, розходячись в різні боки від майданчика. Довжина кожного горизонтального відгалудження може становити 1,5 кілометра.

Таким чином, з одного майданчика для буріння за допомогою 6 свердловин може видобуватися природний газ із території площею близько 3 кілометрів квадратних. На практиці, внаслідок різних геологічних умов, логістичних особливостей і буріння в різні періоди з використанням різних технологій майданчики для буріння можуть розташовуватися із більшою щільністю і досягати 1 майданчика на 1 кілометр квадратний.

Із розвитком технологій буріння кількість свердловин на одному майданчику збільшується, що дозволяє зменшити щільність розташування бурових майданчиків та вплив на ландшафти.

Для прикладу, у штаті Пенсильванія при початку видобутку природного газу на родовищі Марселлус кожна свердловина бурилася з окремого майданчика. На кінець 2007 року в Пенсильванії було 18 свердловин на 18 майданчиках, в 2008 році вже 18% із 165 нових свердловин були пробурені на майданчиках із кількома свердловинами, у 2009 році таких свердловин було вже 56% із 703, а в 2010 році – 77% із 1373. Середня кількість свердловин на один майданчик у Пенсильванії зросла із 1,53 в 2009 році до 2,15 в 2010 році.

Станом на серпень 2011 року в Пенсильванії було 864 майданчика із однією свердловиною і 688 майданчиків із двома або більше свердловинами. Серед останніх найпоширенішими були майданчики з двома свердловинами – 295 майданчиків та трьома свердловинами – 144 майданчики. Максимальна кількість 12 свердловин була лише на одному майданчику.

Кількість свердловин на 1 майданчик у штаті Пенсильванія станом на 2011 рік

Кількість свердловин на 1 майданчик у штаті Пенсильванія станом на 2011 рік. За даними дослідження фахівців Пенсильванського та Корнеллського університетів

На родовищі Баккен вже є збудовані майданчики із 14 свердловинами, а також видані дозволи на буріння 18 свердловин з одного майданчика. В майбутньому очікується буріння навіть 24 свердловин з 1 майданчика. На родовищі Барнетт компанія Devon пробурила на одному з майданчиків 21 свердловину, а на іншому майданчику площею 4,2 гектари – аж 36 свердловин. Збільшення кількості свердловин дозволяє максимально видобувати природний газ із сланцевого пласта, але територія видобутку з одного майданчика, як правило, не перевищує 3 кілометрів квадратних через обмежену протяжність горизонтальних свердловин.

Газ ущільнених пісковиків, зазвичай, видобувають за допомогою вертикальних свердловин. Це пов’язано з тим, що пісковики, насичені вуглеводнями, розташовані в товщі надр у формі окремих скупчень на різних ділянках родовища і на різній глибині. Вертикальна свердловина дозволяє видобувати газ ущільнених пісковиків із різних глибин.

Щільність розташування свердловин у штаті Вайомінг

Щільність розташування майданчиків для буріння у штаті Вайомінг сягає 6-8 на квадратний кілометр

З огляду на це, при видобуванні газу ущільнених пісковиків для максимального освоєння родовища і видобутку максимальної кількості природного газу оператори формують дуже щільну сітку свердловин і бурять нові свердловини поміж вже існуючих, використовуючи технологію так званого ущільнюючого буріння

Для прикладу, на родовищі газу ущільнених пісковиків Пандейл,  відкритому ще в 1955 році, активне буріння свердловин розпочалося в кінці 1990-х – на початку 2000-х, коли кількість експлуатаційних свердловин зросла із 10 до 429 у 2005 році. Надалі кількість свердловин продовжувала стрімко зростати і станом на жовтень 2013 року пробурено було вже 2 406 свердловин. Площа родовища складає близько 800 кілометрів квадратних. Таким чином, усереднена щільність свердловин становить 3 свердловини на квадратний кілометр. Проте на практиці в окремих районах родовища, де найбільш перспективно видобувати природний газ, щільність майданчиків для буріння може досягати і 6-8 на квадратний кілометр.  Найбільш інтенсивно бурять в зонах родовища, які виявилися найбільш продуктивними за результатами попередньої розробки. Якщо на перших етапах освоєня родовища типовим було використання 1 свердловини для освоєння 32 гектарів або 16 гектарів родовища, то згодом оператори почали подавати заявки і отримувати погодження на використання 1 свердловини на кожні 8, далі на кожні 4 і навіть на кожні 2 гектари родовища. Звернімо увагу, що паралельно компанії почали використовувати технологію направленого буріння, коли з одного майданчика для буріння під кутом буриться одразу кілька свердловин. Зокрема, компанія QEP має досвід буріння 24 свердловин з одного майданчика площею 7,4 гектарів. Тому, при максимальній щільності 1 свердловини на кожні 2 гектари родовища і бурінні 24 свердловин з одного майданчика загальна площа родовища, з якої видобуватиметься природний газ на одному майданчику в ідеалі становитиме 48 гектарів. Відповідно на 1 квадратному кілометрі родовища може бути розміщено 2 таких майданчика.

Таким чином, застосування кращих доступних технологій кущового буріння дозволяє знизити щільність свердловин і бурових майданчиків при видобуванні сланцевого газу і газу ущільнених пісковиків. Проте досвід США демонструє, що при видобуванні нетрадиційного газу ландшафти і екосистеми зазнають суттєвих змін, тому окрім застосування сучасних технологій важливо обмежувати буріння свердловин поблизу існуючих і перспективних природоохоронних територій, рекреаційних зон, а також зон міграції тварин.