Правила розробки нафтових та газових родовищ

Інтенсивний видобуток нетрадиційних вуглеводнів в Україні великою мірою залежатиме від простоти і ефективності дозвільних процедур щодо розробки нафтових та газових родовищ. В разі, якщо геологічна розвідка покладів нетрадиційного газу, що відбувається наразі на території в тисячі кілометрів квадратних, підтвердить їх значні поклади, вже через 3-5 років  постане потреба в паралельному бурінні десятків та сотень свердловин з попереднім погодженням відповідної проектної та дозвільної документації. Прогнозні оцінки свідчать, що тільки на Олеській  ділянці мова може йти про буріння 1000 свердловин до 2030 року.

Одночасно, державне регулювання геологічного вивчення та промислової розробки нафтових та газових родовищ в Україні регламентуються десятками нормативно-правових документів: кодексом України про надра, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, державними будівельними нормами, методичними рекомендаціями та інструкціями різних державних органів та іншими регуляторними актами. Така велика кількість регулюючих документів призводить до ускладнення бюрократичних процедур, різного трактування положень нормативних документів та затримок в оформленні документації. Отримання та погодження дозвільної документації для буріння свердловини на нафту або природний газ навіть для міжнародних компаній з великим досвідом триває близько року. В окремих випадках погодження документів може тривати два і більше років.

Для часткового узагальнення регуляторних положень видобутку нафти та газу в Україні вже протягом кількох років розробляються Правила розробки нафтових та газових родовищ. Спочатку даний документ розроблявся Міністерством енергетики та вугільної промисловості (див. проект документу від 12 квітня 2011 року), а потім Міністерством екології та природних ресурсів України (див. проект документу від 27 березня 2013 року).

Проект правил видобутку вуглеводнів планували затвердити в лютому цього року, однак через політичну кризу та зміну уряду документ знову відклали.

Відповідно до аналізу регуляторного впливу до проекту наказу про затвердження правил розробки нафтових та газових родовищ, прийняття даного документу дозволить суб’єктам нафтогазової галузі запровадити сучасні вимоги до дослідно-промислової розробки родовищ, видобування нафти і газу під час промислової розробки родовищ (покладів) нафти і газу, техніки й технології спорудження свердловин, облаштування промислових споруд з урахуванням вимог забезпечення повної безпеки населення, охорони навколишнього природного середовища, а також майна (будівель, споруд тощо).

Проект правил розробки родовищ нафти та газу містить визначення термінів та понять, а також окремі розділи щодо таких питань:

 • правові відносини під час розробки родовищ;
 • підготовка родовищ нафти та газу до розробки;
 • геолого-промислові дослідження, випробування та пробна експлуатація свердловин;
 • дослідно-промислова розробка родовищ (покладів);
 • підрахунок запасів та геолого-економічна оцінка родовищ нафти і газу;
 • промислова розробка родовищ (покладів);
 • проекти дослідно-промислової розробки та проекти (технологічні схеми) промислової розробки родовищ нафти і газу;
 • контроль за розробкою та регулювання процесу розробки родовищ (покладів);
 • підтримання пластового тиску та впливу на поклади вуглеводнів;
 • обладнання й облаштування свердловин і родовищ нафти та газу;
 • спорудження та освоєння свердловин;
 • експлуатація видобувних свердловин;
 • ведення документації під час розробки родовищ нафти і газу та експлуатації свердловин;
 • виведення родовищ нафти і газу з розробки;
 • охорона навколишнього природного середовища та надр під час пробної експлуатації свердловин, дослідно-промислової та промислової розробки родовищ нафти і газу;
 • державний нагляд і контроль за безпечним виконанням робіт під час розробки родовищ нафти і газу;
 • вимоги промислової, пожежної безпеки та охорони праці.

Проект правил розробки родовищ нафти і газу, проте, не містить згадки про нетрадиційні поклади природного газу і не розглядає особливостей видобутку сланцевого газу, газу ущільнених пісковиків або метану вугільних пластів. Так, в проекті немає згадки про особливості застосування сучасних технологій гідравлічного розриву пласта та горизонтального буріння, які використовуються для видобутку нетрадиційного газу, а також пов’язані з їхнім використанням екологічні ризики. Було би доцільно, принаймні, зобов’язати операторів ділянок та/або сервісні компанії оприлюднювати в детальний хімічний склад та обсяги складових рідини для гідророзриву, розташування свердловини, де здійснюється гідророзрив, кількість зворотної води тощо, як це робиться, наприклад, у США та Європі. Доречно також внести у Правила стимули щодо застосування найкращих практик розвитку родовищ нафти та газу, зокрема, в частині безамбарного буріння свердловин, обмеження спалювання природного газу на факелах та викидів метану в атмосферу, стимулювати буріння більшої кількості свердловин з одного майданчику для мінімізації впливу на ландшафти та земельні ресурси тощо.

Значна частина Проекту Правил регулює відносини власника спецдозволу на геологічне вивчення/промислову розробку нафтового чи газового родовища та сервісної компанії, що безпосередньо здійснює діяльність із геологічного вивчення чи видобутку нафти та газу на родовищі. В сучасних ринкових умовах регулювання взаємовідносин таких незалежних суб’єктів господарювання виглядає анахронізмом і навряд чи буде використовуватись на практиці. Натомість, Проект Правил не впорядковує можливість спрощення проектно-дозвільних процедур щодо розробки типових свердловин родовища нафти та газу. Такі спрощені процедури могли б пришвидшити розвиток масштабних проектів, які потребують буріння низки свердловин на обмеженій території.

Досвід Польщі демонструє, що відсутність стабільної законодавчої бази, чітких та прозорих правил та рівних умов є однією із ключових перешкод для розвитку проектів із видобутку нетрадиційного газу. Враховуючи нагальну необхідність посилення енергетичної безпеки держави і фактичну втрату доступу до ресурсів природного газу на шельфі Чорного моря, проекти із видобутку нетрадиційного газу стають дедалі актуальнішими. Нагальною необхідністю стає розробка належної регуляторної бази, яка б спрощувала бюрократичні процедури і водночас не ставила під загрозу стан довкілля та соціальний добробут місцевого населення.