Прогноз видобутку сланцевого газу на Олеській площі

За результатами проведеного аналізу, обсяги видобутку сланцевого газу на Олеській ділянці станом на 2030 рік можуть складати 2,8 мільярдів метрів кубічних на рік в песимістичному сценарії, 5,6 мільярдів метрів кубічних на рік - в базовому сценарії  та 11,1 мільярдів метрів кубічних на рік – в оптимістичному сценарії.

Аби досягнути таких обсягів видобутку потрібно пробурити близько 1000 свердловин, для яких необхідно буде біля 200 майданчиків площею від 1 до 3 гектарів.

Українські урядовці останнім часом озвучують оптимістичні прогнози нарощування власного видобутку природного газу, в тому числі внаслідок розробки родовищ нетрадиційного газу на території Юзівської та Олеської площ.

В серпні 2013 року міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив про бажання видобувати 8-10 мільярдів метрів кубічних природного газу на рік на Юзівській площі та 3-5 мільярдів метрів кубічних природного газу на рік на Олеській площі.

Проте скільки часу може пройти до нарощування видобутку до таких вагомих обсягів? Приблизну картину можна змалювати базуючись на досвіді США, які мають найбільший досвід із видобутку сланцевого газу, та Польщі, що найбільш активно розвиває видобуток нетрадиційного газу серед європейських країн.

Нижче ми спробуємо спрогнозувати обсяги видобутку сланцевого газу на прикладі Олеської площі, угода про розподіл продукції щодо якої нещодавно була погоджена Львівською та Івано-Франківською обласними радами. Наш прогноз базуватиметься на припущенні, що геологорозвідувальні роботи будуть успішними, а промислові запаси сланцевого газу – підтверджені.

Олеська площа

Олеська площа

Відповідно до проекту угоди між державою Україна, компанією “Шеврон Юкрейн Б.В.” та ТзОВ “Надра Олеська” про розподіл вуглеводнів, які будуть видобувати у межах ділянки Олеська, етап геологічного вивчення триватиме 5 років, і протягом цього часу планується пробурити  13 свердловин.

Наш прогноз побудований на основі таких припущень щодо орієнтовного графіку реалізації проекту:

  • угода про розподіл продукції буде погоджена та підписана до кінця 2013 року;
  • в 2014 році буде підписано операційний договір та розпочато сейсмічні дослідження ділянки;
  • в 2015 році буде пробурена перша свердловина, а в наступні 3 роки буде буритися 4 свердловини на рік; загальна кількість свердловин на кінець 5 року геологорозвідувальних робіт, як і планувалося, досягне 13;
  • в 2019 році розпочнеться етап пілотної та промислової розробки із інтенсивним бурінням свердловин, кількість яких на першому етапі щороку зростатиме вдвічі: 8 нових свердловин в 2019 році, 16 – в 2020 році, 32 – в 2021, 64 – в 2022 році та 128 в 2023 та подальших роках.

Для порівняння, у Польщі, де перша ліцензія на видобуток сланцевого газу була надана в 2007 році і яка має співставні з Україною оціночні запаси сланцевого газу, станом на червень 2013 року пробурено 46 свердловин для видобування сланцевого газу, 5 з яких було пробурено в 2013 році. Варто зауважити, що швидкість буріння свердловин в Україні буде обмежуватися не лише наявними перспективними ділянками, а й доступністю техніки для буріння і проведення гідророзриву. За даними компанії Baker Hughes, станом на серпень 2013 року на всій території Європи працює 143 бурових станка, тоді як в США їх налічується 1781.

Прогнозна кількість свердловин на Олеській ділянці

Прогнозна кількість свердловин на Олеській ділянці

Таким чином, відповідно до прогнозу, на початок 2030 року на Олеській ділянці буде 1029 свердловин для видобування сланцевого газу. Для порівняння, за оцінкою радника міністра екології та природних ресурсів Володимира Ігнащенка, загальна кількість свердловин на Олеській ділянці не перевищить 800-1000 одиниць за 50 років реалізації проекту. При бурінні 6 свердловин з одного майданчика, як це практикує компанія Шелл на родовищі Марселлус в США, для буріння 1157 свердловин необхідно буде близько 200 майданчиків, площа кожного з яких може складати від 1 до 3 гектарів.

Яким же може бути видобуток сланцевого газу з кожної свердловини? Все залежить від двох ключових факторів, а саме: початкового потоку сланцевого газу після проведення гідророзриву та темпу зниження потоку сланцевого газу з часом. На основі цих двох факторів визначають так званий оціночний кінцевий обсяг видобутку (estimated ultimate recovery rate) або, іншими словами, загальний обсяг видобутку зі свердловини за весь час її експлуатації.

У США початковий потік сланцевого газу для родовища Марселлус в середньому складає 5 мільйонів кубічних футів на день (141,5 тис. м3), для родовища Фаятевіль – 2,2 мільйонів кубічних футів на день (62,2 тис. м3), для родовища Барнетт – 1,52 мільйонів кубічних футів на день (43 тис. м3).

За оцінками геолога та консультанта з енергетичних питань Артура Бермана, що були здійснені на основі аналізу даних про роботу свердловин найбільш розробленого родовища США Барнетт в Техасі, більше половини загального видобутку сланцевого газу зі свердловини здійснюється протягом першого року її роботи, а загальний термін функціонування свердловини може складати лише 12 років, а не 50, як це заявляють представники нафтогазової індустрії. За іншими даними, середній термін експлуатації свердловини на родовищі Барнетт складає лише 7,5 років, а найчастіше зустрічаються свердловини із чотирирічним терміном експлуатації.

Для нашої спрощеної моделі ми обрали сценарій, який базується на типових даних родовища Хейнсвіль у США, відповідно до яких потужність свердловини зменшується на 70% у перший рік роботи, додатково на 30% у другий рік роботи, далі на 15% в третій та четверті роки і на 10% в п’ятий та подальші роки. Таке скорочення видобутку призводить до того, що близько половини всього газу видобувається в перший рік роботи. Відповідно до нашого прогнозу, свердловини даватимуть потік газу протягом 7 років, а залишкові обсяги видобутку, які можливі після 7 року роботи для консервативності розрахунків не були враховані. Зауважимо, що такий сценарій значно спрощує реальну картину, однак, на нашу думку, з огляду на наведені вище дані, є припустимим для окреслення загального прогнозу видобування сланцевого газу в Україні.

Зауважимо, що дані зі США не обов’язково будуть підтверджуватися в Україні через великі відмінності в геологічній структурі покладів та глибині їх залягання. Однак через відсутність більш близьких, повних і точних даних, наш прогноз базується на досвіді видобутку сланцевого газу в США. В прогнозі розглядається три сценарії залежно від оціночного початкового потоку природного газу, а саме: песимістичний сценарій із початковим потоком видобутку природного газу на рівні  1 мільйона кубічних футів на добу (28 310 метрів кубічних), базовий сценарій із початковим потоком природного газу на рівні 2 мільйонів кубічних футів на добу (56 620 метрів кубічних) та оптимістичний сценарій, в якому початковий потік природного газу складає 4 мільйони кубічних футів на добу (113 240 метрів кубічних).

Із закладеними початковими обсягами видобутку природного газу і темпом зниження дебіту природного газу загальний видобуток зі свердловини за весь термін її експлуатації складатиме від 21,7 до 86,8 мільйонів метрів кубічних. У США оцінки середнього загального видобутку зі свердловини протягом терміну експлуатації різняться і для найбільших родовищ в більшості випадків знаходяться в межах 1-5 мільярдів кубічних футів або 28,3-141,6 мільйонів метрів кубічних.

За результатами проведеного аналізу, обсяги видобутку сланцевого газу на Олеській ділянці станом на 2030 рік можуть складати 2,8 мільярдів метрів кубічних на рік в песимістичному сценарії, 5,6 мільярдів метрів кубічних на рік – в базовому сценарії  та 11,1 мільярдів метрів кубічних на рік – в оптимістичному сценарії.

Прогноз видобування сланцевого газу на Олеській ділянці, метрів кубічних

Прогноз видобування сланцевого газу на Олеській ділянці, метрів кубічних

Підкреслимо, що даний прогноз базується на усереднених характеристиках ефективності свердловин на сланцевий газ у США, а тому не враховує особливостей видобутку нетрадиційного газу в Україні. Більше того, він є дуже орієнтовним і покликаний представити лише першу наближену оцінку динаміки видобутку сланцевого газу на Олеській площі.

Тим не менш, даний прогноз дозволяє зробити висновок, що досягнення рівня видобутку 3-5 мільярдів природного газу на рік на Олеській ділянці є цілком реальним в перспективі 10-15 наступних років. Однак досягнення такого результату залежатиме від цілого ряду умовностей: успішних геологорозвідувальних робіт і підтвердження видобувних запасів сланцевого газу, успішного буріння свердловин і проведення гідророзриву пласта з високою продуктивністю газового потоку, активної реалізації інвестиційних програм з буріння зростаючої кількості свердловин, дотримання природоохоронних норм і відсутності аварійних ситуацій тощо. Невдачі на будь-якому з етапів призведуть до погіршення прогнозу видобутку, додаткових витрат і буріння додаткової кількості свердловин та додаткового навантаження на навколишнє природне середовище.