Шелл завершила базову оцінку стану довкілля Юзівської ділянки

«Шелл» закінчила оцінку фонового стану природного та соціального середовища на Юзівській ділянці, розпочату восени минулого року.

Результати оцінки компанія «Шелл» презентувала під час Міжнародного форуму для стійкого розвитку бізнесу Green Mind в Києві 8 жовтня 2014 року.

Проведення цієї оцінки – обов’язкове завдання до початку реалізації проекту геологорозвідки та пошуку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська в рамках угоди про розділ продукції, укладеної 24 січня 2013 року.

Головне завдання експертизи – вивчення стану довкілля з метою зменшення потенційного впливу проекту розвідки та видобутку природного газу на навколишнє середовище. Зокрема, в рамках даної оцінки компанія:

  • визначила стан довкілля, соціального середовища та здоров’я населення до початку виконання будь-яких робіт, пов’язаних з розвідкою або видобутком вуглеводнів;
  • визначила потенційні ризики і чутливі до змін об’єкти в межах території дослідження, а також наявність прогалин в наявних задокументованих даних щодо стану довкілля;
  • створила картографічну геоінформаційну базу даних, яка містить екологічні та соціальні об’єкти, а також інфраструктуру.

Комплексні дослідження проводила компанія Environmental Resources Management (ERM), яка є визнаним міжнародним консультантом з питань охорони довкілля під час реалізації проектів з розвідки та видобутку нафти і газу, у тому числі нетрадиційних ресурсів.

В рамках дослідження зібрані, проаналізовані та систематизовані звіти органів статистики, охорони довкілля, охорони здоров’я, управління водними ресурсами та ін., а також результати попередніх досліджень, проведених науково-дослідними організаціями різного профілю.

До роботи також були залучені державні науково-дослідні екологічні інститути регіону, а саме Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (м. Харків) і Донецький екологічний інститут (м. Донецьк).

Окрім того, невід’ємною частиною дослідження стали результати роботи українських громадських організацій, які отримали гранти від компанії «Шелл» на проведення оцінки екологічного стану Юзівської ділянки влітку 2013 року.

«Вивчення стану довкілля та соціального середовища до початку будь-яких робіт – це стандартна практика компанії «Шелл» в усіх країнах. Вона дозволяє посилити безпеку проведених робіт. Для забезпечення максимальної об’єктивності оцінки стану довкілля в межах Юзівської ділянки були запрошені не лише фахівці міжнародної компанії та українські інститути, а й громадські екологічні організації Донецької та Харківської областей.

На підставі отриманої та опрацьованої інформації розроблені карти із зазначенням зон підвищених екологічних ризиків, об’єктів природно-заповідного фонду та інших ділянок, які обмежують проведення робіт з розвідки та розробки нетрадиційних вуглеводнів. Ці обмеження, безумовно, враховуватимуться при плануванні робіт», – зазначила Тетяна Бобровицька, директор департаменту з питань охорони праці, довкілля та сталого розвитку компанії «Шелл» в Україні.