Кирило Томляк: збільшення видобутку природного газу в Україні є критичним для нашої незалежності

Кирило Томляк

Збільшення видобутку природного газу в Україні є критичним для нашої незалежності. З технічної точки зору питання може бути вирішено протягом декількох років за умови виконання низки передумов. Мова йде, в першу чергу, про спрощення регуляторних процедур роботи нафтогазових компаній, розумність та сталість оподаткування їх діяльності, легкість і швидкість доступу до наявної геологічної інформації та вирішення питання суб’єктивного «простою» розвіданих ліцензійних нафтогазових ділянок.

Падіння цін на вуглеводні в світі призводить до скорочень бюджетів на геологічну розвідку нових ділянок вуглеводнів та скорочення капітальних інвестицій провідними нафтогазовими компаніями світу. Як наслідок, нафтогазові компанії залишають мало розвідані ліцензійні ділянки з потенційно складною геологією, як, наприклад, Шеврон, що пішов не тільки з Олеської ділянки в Україні, але й з Румунії, Польщі, Болгарії.

В результаті посилюється конкуренція серед країн за інвестиції в нафтогазову галузь. Легкість та швидкість проходження дозвільних процедур, рівень оподаткування та доступність геологічної інформації поруч із геологічними умовами є ключовими факторами у боротьбі за інвестиції у видобуток вуглеводнів.

Удосконалення дозвільних процедур

На конференції Сланцевий газ в центральній та східній Європі (Central and Eastern European Shale Gas and Oil Summit), яка пройшла на початку березня у Варшаві, однією з важливих тем була важливість спрощення регуляторних процедур для залучення додаткових інвестицій у видобуток вуглеводнів. Адже Польщу залишили практично всі великі нафтогазові компанії за винятком ConocoPhillips, а складність регуляторних процедур була названа однією з основних причин такого кроку. Компаніям у Польщі потрібно було близько 2 років з моменту отримання відповідної ліцензії на проходження усіх дозвільних процедур необхідних для початку буріння. В результаті, на тлі відсутності швидкого успіху в геологічній розвідці і відсутності комерційних обсягів газу в перших геологорозвідувальних свердловинах, компанії пішли, незважаючи на прийнятий Сеймом Польщі закон з полегшення таких процедур, що набрав чинності в січні поточного року.

Україні треба зробити негайні висновки з такого досвіду нашої сусідки та демонструвати гнучкість та швидкість реакції у роботі із світовими нафтогазовими компаніями, щоб не тільки не допустити їх виходу з діючих проектів, але й їх залученню до роботи з розвідки та видобування вуглеводнів на інших ліцензійних ділянках.

По-перше, треба негайно впорядкувати нормативні «дірки», що ускладнюють роботу нафтогазових компаній, як от відсутність в країні, з квітня 2014 року (sic!) Порядку видачі дозволу на операції у сферіповодження  з відходами. Відповідний проект постанови КМУ вже давно підготовлений Мінприродита проходить вже вдруге «велике коло» погоджень із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. І кінця-краю цьому процесу поки не видно. У цілому, уряду треба негайно удосконалювати процес погодження своїх нормативних актів між своїми ж міністерствами – у країни у фактичному стані війни немає років на погодження нормативних актів (sic!).

По-друге, стратегічно треба скоротити період отримання відповідних дозволів та погоджень з теперішніх 12-18+ місяців до розумних 6-8. Мова може йти про ліквідацію дублюючих погоджень, заміна, де можливо, дозвільних процедур на декларуючі з подальшим контролем, широке застування методів електронного врядування.

Суттєві кроки в цих напрямках вже здійснюються Мінприроди, Мінекономіки, Державним агентством з питань електронного урядування, проте ситуація потребує більшого і швидше.

Оподаткування

У серпні 2014 року ставка рентної плати за користування надрами для видобування природного газу для приватних компаній зросла вдвічі: із 28% до 55% від вартості реалізації природного газу видобутого з пластів на глибинах менше 5000 метрів, та з 14% до 28% від вартості реалізації природного газу видобутого з пластів на глибинах понад 5000 метрів. Для учасників договорів про спільну діяльність ставка рентної плати зросла до 70%.

Високі ставки оподаткування змушують компанії переглядати інвестиційні програми та скорочувати витрати на розвідку нових родовищ та буріння нових свердловин, а також послаблює позиції України у конкуренції за інвестиції нафтогазових компаній.

«Простій» розвіданих ліцензійних нафтогазових ділянок

Станом на сьогодні держава видала 480 ліцензій на розвідку та видобуток вуглеводнів на конкретних ділянках із відповідними розвіданими запасами вуглеводнів. Одночасно, практична діяльність з розвідки та видобування вуглеводнів на деяких з цих ділянок не здійснюється, в очікуванні на залучення компаніями – власниками ліцензій – відповідних інвесторів. В інших умовах, можливо, держава могла б і почекати, поки такі компанії складуть відповідну ціну та знайдуть інвесторів, та в поточних умовах такі можливості у держави обмежені і залучення вуглеводнів із ділянок, що простоюють, стає державним пріоритетом. Серед інструментів, що можуть бути використані державою є домовленості з власниками ліцензій щодо їх подальшої долі, скасування виданих ліцензій самим Мінприроди або через суд, встановлення фіксованої річної плати за використання ліцензій для її власників, з метою пришвидшення пошуку інвесторів тримачами ліцензій тощо.

Доступ до геологічної інформації

У жовтні 2014 року в Україні було спрощено процедуру експорту геологічної інформації, що пришвидшило аналіз геологічної інформації нафтогазовими компаніями та в перспективі може прискорити реалізацію нових проектів.

Крім того, на сайті ДП Геоінформ створена карта всіх ліцензійних ділянок видобуток нафту і газу, де зазначені їх власники та основна інформація про родовища.

Разом з тим, для залучення інвестицій у видобуток вуглеводнів необхідно надалі покращувати доступ до геологічної інформації. Зокрема, важливим є створення електронної бази деталізованої геологічної інформації та оцифрування наявних геологічних даних.

Така інформація  має сприяти приватним інвестиціям в детальне геологічне вивчення перспективних  на нафту та газ та збільшенню видобутку вуглеводнів в Україні в цілому.

Кирило Томляк,
Директор ТОВ «КТ-Енергія»,
Керівник інформаційного проекту «Нетрадиційний газ в Україні»